Preview Mode Links will not work in preview mode

Birgit inviterer


Jun 10, 2022

I dagens episode er jeg i Trondheim for å snakke med Heidi Hjelmeland, som er professor i psykologi ved NTNU. Heidi har i 30 år forsket på selvmord og selvmordsforebygging, og har omfattende kunnskap om temaet. I år kom hun ut med boken Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler om.

Etter et kvart århundre med nasjonale handlingsplaner for selvmordsforebygging har ikke selvmordsraten gått ned. I boka utfordres det rådende «sannhetsregimet», der kun kvantitativ forskning aksepteres, og suicidalitet hovedsakelig forstås innenfor rammen av individuell psykopatologi. Her trenger vi et paradigmeskifte. Boka ble en øyeåpner for meg på dette svært komplekse feltet, der det er mange flere motstridende meninger enn jeg ante.